Visa Service

If your company is a member of the German Chamber of Commerce in China or if you are a business traveler and want to apply for or extend your business visa, we can help you with all application procedures.

© Fotolia/Anna Berkut

We support you with visa application services at the following sites:

Beijing

Beijing, Tianjin, Hebei, Henan, Shandong, Shanxi, Shaanxi, Jiangxi, Gansu, Qinghai, Hubei, Hunan, Inner Mongolia Autonomous Region, Ningxia Hui Autonomous Region, Xinjiang Uygur Autonomous Region, Tibet Autonomous Region

More

Shenyang

© Simon Knebel

Heilongjiang, Jilin, Liaoning

More

Shanghai

© Fotolia/Eugene

Shanghai, Anhui, Jiangsu, Zhejiang

More

Guangzhou

© Adobe Stock/Zhu Difeng

Guangdong, Hainan, Guangxi, Fujian

More 

Chengdu

© Fabian Hartmann

Sichuan, Chongqing, Yunnan, Guizhou

More

Chinese Visa for German Business Traveller

If you are our business partner and want to extend your business visa, we can help you with all the application procedures. Just give us your passport, name card, one photograph and residence registration, and we will take care of the rest!