Address Guangzhou

Contact us

+86-20-8755 2353
+86-20 8755 1889
chamber@gz.china.ahk.de

Addresses Guangzhou

Delegation of German Industry & Commerce in Guangzhou

1903 Leatop Plaza
32 Zhu Jiang East Road, Tianhe District
510620 Guangzhou 
P.R. China 

+86-20-8755 2353
+86-20-8755 1889
info@gz.china.ahk.de

German Industry & Commerce Greater China I Guangzhou 

1903 Leatop Plaza
32 Zhu Jiang East Road, Tianhe District
510620 Guangzhou 
P.R. China 

+86-20-8755-2353
+86-20-8755-1889
info@gz.china.ahk.de

German Chamber of Commerce in China - South & Southwest China

1903 Leatop Plaza
32 Zhu Jiang East Road, Tianhe District
510620 Guangzhou 
P.R. China 

+86-20-8755-2353
+86-20-8755-1889
chamber@gz.china.ahk.de