Address Qingdao

Contact us

+86-532 6677 7509
+86-532 6677 7609
shi.yunlin@sh.china.ahk.de

 

 

German Industry & Commerce Greater China | Qingdao

B709 Fenghe Plaza | No.12 Hongkong Middle Road
266071 Qingdao, P.R. China